Apostila

APOSTILA este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale intocmite in tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei.

Conditii pentru traduceri apostile si apostilare

O traducere legalizata va putea fi apostilata doar dacă originalul actului tradus este, de asemenea, apostilat.

Pentru ca actele de studii sa poată fi apostilate pe original la Prefectura, sau vizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe (în funcţie de tara in care sunt folosite), acestea in prealabil trebuie vizate la Inspectoratul Scolar Judetean (valabil pentru actele de studii preuniversitare) sau la Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - CNRED - (în cazul actelor de studii universitare şi postuniversitare).
Incepând cu 26 noiembrie 2010, a intrat in vigoare Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Importante sunt art. V şi VI de mai jos:
Art. V
Articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Autoritatile romane competente sa aplice apostila prevazuta la art. 3 alin. (1) din Conventie sunt: tribunalele pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. a) si d), camerele notarilor publici pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. c) si prefecturile pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. b)."
Art. VI
Alineatul 1 al articolului 57 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
In cazul in care, pentru valabilitatea in strainatate a actului notarial, este necesara supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public sau apostilarea actelor notariale, aceste proceduri se indeplinesc de catre Camera Notarilor Publici, la sediul principal sau la sediile judetene ale acesteia, in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea notarul public care a instrumentat actul, in conditiile stabilite prin regulament.
Notarul public va pune in vedere partii obligatia indeplinirii acestei cerinte."

Art. 1 din CONVENTIA din 5 octombrie 1961 precizeaza actele care pot fi apostilate:


(1) Prezenta conventie se aplica actelor oficiale care au fost intocmite pe teritoriul unui stat contractant si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant.

(2) Sunt considerate acte oficiale, in sensul prezentei conventii:
a) documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc;
b) documentele administrative;
c) actele notariale;
d) declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privata.(3) Totusi prezenta conventie nu se aplica:
a) documentelor intocmite de agenti diplomatici sau consulari;
b)documentelor administrative care au legatura directa cu o operatiune comerciala sau vamala.

Lista statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 1961:

 

Africa de Sud

Albania

Andorra

Antigua si Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaidjan

Bahamas

Barbados

Belarus

Belgia

Belize

Bosnia si Herzegovina

Botswana

Brunei Darussalam

Bulgaria

Cape Verde

Republica Ceha

Sao Tome si Principe

R.P. Chineza

Cipru

Columbia

Republica Coreea

Croatia

Danemarca

Dominica

Republica Dominicana

Ecuador

El Salvador

Elvetia

Estonia

Fiji

Finlanda

Franta

Georgia

Germania

Grecia

Grenada

Honduras

India

Insulele Cook

Insulele Marshall

Irlanda

Islanda

Israel

Italia

Japonia

Kazahstan

Lesotho

Letonia

Liberia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburg

Malawi

Malta

Mauritius

Mexic

Republica Moldova

Mongolia

Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei

Monaco

Muntenegru

Namibia

Niue

Norvegia

Noua Zeelanda

Olanda

Panama

Peru

Polonia

Portugalia

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Romania

Federatia Rusa

Saint Kitts si Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent si Grenadine

Samoa

San Marino

Seychelles

Serbia

Slovacia

Slovenia

Spania

Statele Unite ale Americii

Suedia

Surinam

Swaziland

Tonga

Trinidad si Tobago

Turcia

Ucraina

Ungaria

Vanuatu

Venezuela

Costa Rica

Uruguay

Din 14.10.2012

Kyrgyzstan

Oman

Uzbekistan

 

 

 LIsta actualizata privind satele semnatare ale Conventiei de la Haga din 1961 se afla pe pagina oficiala a Conventiei de la Haga http://www.hcch.net

2011 Apostila.